ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИ 
Депресията засяга над 300 мил. души в света. (СЗО, 2017)
Ако познавате някои, които страдат от депресия, Вие може да помогнете:
- Бъдете с тях и ги подкрепяйте като ги посещавате, обаждате им се, пращате им съобщения. От решаващо значение е постоянството с любезност.
- Изслушвайте ги със съчувствие, като избягвате коментари, които обезсмислят преживяването; избягвайте и сравняване, защото преживяването на всеки човек е уникално.
- Бъдете внимателни, когато давате предложения - човекът, страдащ от депресия е обикновено добре осведомен и желае животът да е различен.
- Поканете ги да се заемат със здравословни дейности като ходите заедно на разходки.
- Молете се за тях или със тях, ако те желаят.
- Предложете да помогнете с домашните задължения или гответе здравословна храна за тях.
- Насърчете ги да потърсят професионална помощ.
- Бъдете търпеливи - възстановяването от депресия може да бъде бавно.
Дори всред мрака, има надежда!